מיכל דליות

קמפיין לימודים 2019 - בשיתוף מכללץ לוינסקי